Zbiornik naziemny na olej napędowy nie wymaga pozwolenia na budowę

Zbiornik naziemny na olej napędowy nie wymaga pozwolenia na budowę

Tego rodzaju wątpliwość nurtuje wielu rolników, a tymczasem stan faktyczny definiuje ustawa.

W tej sprawie w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815 i …) wprowadza się następujące zmiany:

„Art. 29. 2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa: 30)   naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3".

petroleoPartner merytoryczny: 
Petroleo DMS Sp. z o.o.
Ul. Słubicka 18
53-615 Wrocław
tel.: +48 606 379 440
e-mail: biuro@petroleo.pl