Baza wiedzy

Baza wiedzy

Baza wiedzy

Każdy prowadzący gospodarstwo rolne może uzyskać zwrot części akcyzy, zapłaconej w cenie zakupionego przez siebie oleju napędowego.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące systemu zwanego popularnie „dopłatami do paliwa rolniczego”.
 • dopłata przysługuje zarówno rolnikom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i nieprowadzącym jej (czyli osobom fizycznym, posiadającym gospodarstwo);
 • co roku Rząd ustala stawkę zwrotu części akcyzy. W 2020 r. jest to 1 zł za każdy kupiony litr oleju;
 • wniosek o dopłatę składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu wnioskującego rolnika – czyli w praktyce do urzędu gminy lub urzędu miasta;
 • kupując paliwo rolnik musi brać na nie faktury – trzeba dołączyć je potem do składanego wniosku o dopłatę;
 • dopłata przysługuje do posiadanych hektarów użytków rolnych oraz do ilości posiadanych tzw. dużych jednostek przeliczeniowych bydła;
 • dopłata jest limitowana, więc niezależnie od tego ile paliwa kupił faktycznie rolnik, dostanie zwrot tylko części zapłaconej w nim akcyzy. Dopłata wynosi: a. wysokość stawki zwrotu x limit 100 x ilość posiadanych hektarów użytków rolnych, wg stanu na 1 lutego danego roku (czyli roku, w którym ubiegamy się o dopłatę); w 2020 r. w praktyce dopłata wynosi więc 100 zł x ilość hektarów; b. wysokość stawki zwrotu x limit 30 x posiadana „średnia roczna ilość dużych jednostek przeliczeniowych bydła”; w 2020 r. w praktyce dopłata wynosi więc 30 zł x ilość posiadanych średnich dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
 • średnią ilość dużych jednostek przeliczeniowych bydła wylicza się, dzieląc sumę ilości posiadanych dużych jednostek przeliczeniowych bydła na koniec każdego miesiąca poprzedniego roku przez 12 (czyli np. jeśli występujemy o dopłatę w 2020, to sumujemy ilości z każdego miesiąca roku 2019 i dzielimy przez 12);
 • jak konkretnie ma się np. cielak do „dużych jednostek przeliczeniowych”? Określa to ustawa, z której pochodzi poniższa tabelka:
  Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich Współczynnik przeliczenia sztuk
  bydła na duże jednostki przeliczeniowe
  Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku 0,36
  Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca 0,90
  Buhaje powyżej 18 miesiąca 1,40
  Cielęta do 6 miesiąca 0,15
  Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku 0,30
  Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca 0,80
  Krowy 1
 • zaświadczenie o ilości posiadanych „dużych jednostek przeliczeniowych bydła” na koniec miesiąca za poprzedni rok wydaje właściwy terenowo oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • wnioski składa się dwa razy do roku: przez cały luty każdego roku można składać wnioski o zwrot za paliwo kupowane w okresie „sierpień roku poprzedniego – styczeń danego roku”, oraz przez cały sierpień za okres od lutego do lipca danego roku;
 • dopłatę można pobrać gotówką, lub przelewem na konto.
Przydatne informacje znaleźć można też klikając w poniższe linki:

Prawo i przepisy

Pytanie 3/4 - Czy podlegają zgłoszeniu gospodarstwa rolne, które uzyskały rejestracje podmiotu i został im nadany numer IDSISC, mimo, iż nie prowadzą działalności gospodarczej?

2020-05-04 10:06 | e-petrol.pl | Transport paliw FAQ

Zgłoszeniu podlegają przewozy do podmiotów zarejestrowanych w KRS i CEIDG, jeżeli jakiś podmiot nie jest wpisany do któregoś z tych rejestrów, nie mieści się w ustawowym obowiązku zgłoszenia. (Poniżej dalsza część odpowiedzi)

Pytanie 1/4 - dotyczące zgłoszeń dostaw oleju napędowego do odbiorców rolnych nieprowadzących działalności gospodarczej

2020-05-04 08:04 | e-petrol.pl | Transport paliw FAQ

Treść pytania: Czy w ramach działalności koncesjonowanej, dostarczając paliwo do gospodarza rolnego nieprowadzącego działalności gospodarczej, mogę zgłosić taki przewóz dla bezpieczeństwa firmy? Mam na myśli sytuację, kiedy kierowca na liście przewozowym ma rozpisaną dostawę na 20 000 litrów oleju napędowego a zgłoszonych (zgodnie z ustawą) jest tylko 2500 litrów, a reszta paliwa tj. 17 500l ma trafić do gospodarzy rolnych nieprowadzących działalności gospodarczej. (Odpowiedź poniżej).

Zbiorniki

Patron sekcji

Patron sekcji

Zasady posadowienia zbiornika

Śr, 08-07-2020 | Petroleo | Paliwa Rolnicze - zbiorniki

W kwestii pojemności to maksymalna pojemność zbiornika naziemnego jaki może być użytkowany to 5000l.

Wynika to z przepisów prawa przeciwpożarowego.

Kwestia dozoru technicznego – monitoring i obowiązek rejestracji

Śr, 08-07-2020 | Petroleo | Paliwa Rolnicze - zbiorniki

Rozporządzenie z 21 listopada 2005 r. m. in. w § 176 i § 177 określa że:

Wymagania dot. zbiornika dwupłaszczowego

Śr, 08-07-2020 | Petroleo | Paliwa Rolnicze - zbiorniki

Istnieją dwa rozporządzenia Ministra Gospodarki związane z warunkami technicznymi, jakie muszą spełniać zbiorniki magazynujące paliwa.

Zgłoszenie do Ochrony Środowiska

Śr, 08-07-2020 | Petroleo | Paliwa Rolnicze - zbiorniki

Podstawą prawną zawierającą odpowiedź jest art. 152 ust. 1 Prawa Ochrony Środowiska (dalej POŚ), który stanowi: „Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8”. Ustęp 8 został uchylony.

Kontenerowe stacji paliw - ograniczenia

Śr, 08-07-2020 | Petroleo | Paliwa Rolnicze - zbiorniki

Kontenerowe stacje paliw w Polsce zostały zabronione. Jedynie wojsko oraz cele strategiczne pozwalają na zgłoszenie zezwolenia do użytkowania tego typy rozwiązania.

Newsletter

Śledź z nami branżowe aktualności. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.