Czym się kierować przy zakupie Kontenera AdBlue?

Czym się kierować przy zakupie Kontenera AdBlue?

Czy znasz odpowiedz na poniższe pytania na temat funkcjonowania tego typu rozwiązania?

Koszty

Czy to się opłaca? Jakie są koszty zakupu oraz dodatkowe koszty użytkowania Kontenera AdBlue?

Ergonomia

Jaki wybrać kontener.  Czy izolacja ścian kontenera ma znaczenie? Dlaczego jest to ta ważne?

Ergonomia użytkowania

Jaki zastosowano mechanizm zwijania węża i zabezpieczenia pistoletu? Dlaczego zwijadła oraz klasycznych metody pozostawienia węży bez ogrzewania mogą przysporzyć kłopotów?

Użyte materiały

Czy wszystkie elementy mające kontakt z AdBlue są odpowiednio zabezpieczone lub też są wykonane =z odpowiednich tworzyw sztucznych lub ze stali nierdzewnej?

Marketing

Czy kontener jest reklamą AdBlue i zaprasza swym wyglądem do skorzystania z zakupów?

Opakowanie ma ogromne znaczenie przy zakupach

Czy jakość wykonania Kontenera, które jest „opakowaniem” zachęci Klienta do zakupów AdBlue?

Koszty eksploatacji, zapewnij bezpieczeństwo

Jak skuteczna jest izolacja termiczna? Czy efektywne ogrzewanie i zdalne sterowanie procesami zmniejszy koszty eksploatacji?

Kontroluj, monitoruj, zarządzaj

Przed czym mogą uchronić mnie zdalne odczyty poziomu AdBlue oraz jego temperatury?

Efektywność eksploatacji

Czy kontenera zapewni mi czystość, funkcjonalność i estetyka na lata bez szczególnych zabiegów konserwacyjnych?

Awarie i przestoje

Jakie są najczęściej występujące awarie w Kontenerach AdBlue?

Celem, a jednocześnie wymogiem stosowania wodnego roztworu mocznika jest spełnienie norm dopuszczalnej emisji spalin w nowych pojazdach z silnikami wysokoprężnymi, sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zatem stosowanie wodnego roztworu mocznika, którego handlowa, a jednocześnie zastrzeżona nazwą Adblue jest wymogiem zarówno technicznym, jak i reguluje to w pośredni sposób seria Dyrektyw Europejskich . Należy pamiętać, że nie ma żadnych nakazów używania konkretnych technologii, jednak wyśrubowana obecnie norma Euro 6 spowodowała, że AdBlue jest rozwiązaniem, które pozwoli ją spełnić. Dlatego też  producenci wyposażają pojazdy w system SCR w układzie wydechowym jako skuteczne narzędzie zmniejszające emisję groźnego dla zdrowia i życia tlenku azotu.

Rozwój rynków i rozwój gospodarczy zwiększa niewątpliwie konsumpcję oleju napędowego. Z roku na rok potwierdzają to wyniki wzrostu konsumpcji oleju napędowego w Polsce. Jednak każdy litr oleju napędowego użyty w silniku Diesla oznacza emisję szeregu zanieczyszczeń takich jak cząstki stałe, tlenek węgla, węglowodory i bardzo szkodliwe tlenki azotu. Zatem powinniśmy mieć świadomość i działać w przekonaniu, że jest to nasza współodpowiedzialność za środowisko a tym samym za zdrowie nasze jak i przyszłych pokoleń. Zasady są wspólne dla każdego podmiotu, który uczestniczy w obrocie gospodarczym. Tym samym argument dotyczący zwiększonych kosztów frachtu dotyka wszystkich w takim samym stopniu, nie powodując rzekomej lub realnej przewagi konkurencyjnej jakiegokolwiek podmiotu. Rolą zatem Adblue dla współczesnego transportu jest współodpowiedzialność za środowisko. Patetyczne? Być może. Jednak bez regulacji i odpowiedzialności nigdy by się to nie udało. Brak norm spowodowałaby oczywisty brak zainteresowania, bądź co bądź droższą technologią. To również paradoksalnie metoda na obniżenie kosztów, gdyby nagle okazało się, że jedynym skutecznym środkiem transportu drogowego jest na przykład auto z silnikiem elektrycznym. Gdyby doszło do takich regulacji na wymianę aut stać byłoby tylko tych najbogatszych. Adblue daje nam zatem wszystkim uczestnikom rynku odrobinę spokoju i czyste powietrze.

AdBlue jest związkiem silnie utleniającym co oznacza, że użyte materiały do budowy zbiornika, kontenera AdBlue oraz samego dystrybutora powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, aluminium, polietylenu lub odpowiednio zabezpieczone.  Daje to gwarancję długiej żywotności produktu. Współczesny klient stacji paliw oczekuje kompleksowej usługi. Nie chce zastanawiać się, czy na stacji paliw, na której zatrzymał się może skorzystać z kompresora czy też dystrybutora AdBlue. Rynek podąża tylko w jednym kierunku. Wszystkie nowe auta, w tym również osobowe (choć nie wszystkie) muszą tankować AdBlue. Zrealizują to tankowanie poprzez zakupioną w bańkę z końcówką dopasowaną do samochodowego wlewu,  u siebie na bazie lub dokonają zakupu na stacji paliw. Pytanie, czy opłaca się zatem posadowić kontener AdBlue i rozszerzyć ofertę o możliwość zatankowani AdBlue jest takim samym pytaniem jak,  czy opłaca się posiadać dystrybutor na benzynę, czy na olej napędowy.

Jaki jest poziom miesięcznej sprzedaży oraz kiedy uzyskamy bezpośrednią korzyść czyli odpowiednią marżę na sprzedaży AdBlue ? Przyjmując koszt kontenera, miesięczne raty np. leasingu i hurtowy zakup Adblue (dostawy cysternowe) można przyjąć, że powinno to oscylować na poziomie około 3000 l/ miesięcznie. Minimum jakie możemy przyjąć do wyliczenia rentowności to wysokość raty miesięcznej (np. w leasingu) za zakupiony kontener AdBlue.  Powinna zostać pokryta marżą wypracowaną na hurtowym zakupie i sprzedaży detalicznej. Obrót w ilości około 3000-3500 l w skali miesiąca (leasing przez raptem 36 miesięcy) powinien w zupełności wystarczyć na wypracowanie marży pokrywającej koszty leasingu

Dodatkowo stacja zyskuje kompleksowość oferty tj. paliwo, zakupy na stacji (hot dog, napoje i inne) oraz AdBlue. Tak jak „przy okazji” tankowania klient dokonuje innych zakupów, tak i AdBlue może być elementem wartości dodanej stacji paliw a już w niedalekiej przyszłości jej obowiązkową pozycją na liście produktów.

Rozszerzenie oferty o możliwość zakupu AdBlue przez klienta stacji można wykonać na dwa sposoby. Pierwszym jest kompletna modernizacja stacji, która wiąże się z pozwoleniem na budowę, wyposażeniem w zbiornik podziemny (wykop), pracami budowlanymi celem przeprowadzenia instalacji hydraulicznej od zbiornika do dystrybutora. Drugim sposobem jest posadowienie kontenera Adblue, który jest kompletnym urządzeniem składającym się z dystrybutora legalizowanego (MID) , zbiornika oraz telemetrii pozwalającej na zarządzenie gospodarką magazynową. Zaletą takiego rozwiązania jest niewątpliwie niższy koszt, szybkość realizacji inwestycji. Konstrukcja kontenera pozwala na umieszczenie go na wysepce pomiędzy dystrybutorami tak aby niepotrzebnie nie zajmowały dodatkowego miejsca. Pozwala to optymalnie wykorzystać dostępne miejsce na stacji paliw i jego otoczeniu. Bez konieczności wykonywania wylewki lub innych prac budowlanych. Kontener jest przywożony i podłączany do istniejącej instalacji elektrycznej i przewodów sterowniczych. Należy też zauważyć, że istnieje możliwość przestawienia kontenera w „dowolnej” chwili na inną wysepkę lub stację. Takiego komfortu nie mają posiadacze zbiorników podziemnych.  W kwestii obowiązków legalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odmierzacze działające na stacjach muszą posiadać świadectwo legalizacji, które potwierdza prawidłowość dystrybuowanego AdBlue. Kontenery AdBlue jako gotowy produkt przyjeżdżają do Klienta z tzw. legalizacją pierwotną. Po okresie dwóch lat należy wykonać ponownie badanie aby zostało przedłużone na kolejne dwa lata.

Jaki zatem powinien być kontener. Celem samym w sobie jest skłonienie klienta do zakupów Adblue. Kontener to olbrzymia, „darmowa” powierzchnia reklamowa.  Jako producent dążymy do tego, aby kontener stał się Państwa wizytówką i  budził zaufanie u potencjalnych klientów. Jego zadaniem jest nie „tylko” magazynowanie AdBlue lecz również zachęcenie klienta do skorzystania z oferty zakupu AdBlue na Państwa stacji paliw. Kontener to opakowanie dla Adblue i jego wygląd ma ogromne znaczenie w wielkości generowanej sprzedaży na stacji paliw.

Dlatego też kontener jest oklejany zgodnie z layoutem Klienta. Kontener to opakowanie, które ma zaprosić do zakupów. Ma też być spójną i co najważniejsze  estetyczną częścią stacji paliw.

Diabeł tkwi w szczegółach. Produkty różnią się a magazynowanie AdBlue jest wymagające. Używamy materiałów do produkcji panelu dystrybucyjnego ze stali nierdzewnej. Świadomie stosujemy ten materiał z uwagi na odporność na działanie związków chemicznych, trwałość i estetykę. Żywice poliestrowe są tańszym materiałem, który łatwo uszkodzić,  tym samym „odstraszają” klienta. Konstrukcja jest wykonana z profili albuminowych, tak aby nie dochodziło do korozji i uszkodzenia samego kontenera oraz by pozostał wizytówką, która zaprasza do dalszych zakupów.

Należy zwrócić uwagę, że magazynowanie AdBlue wymaga utrzymania jego temperatury powyżej – 7 St. C i nie wyższej niż 28 st. C. Dlatego też ściany kontenera wykonane są z  płyty warstwowej, stanowiącej dodatkową izolację termiczną, a w konsekwencji zmniejszenie kosztów eksploatacji kontenera (ogrzewanie, chłodzenie). Tu należy dodać, że jedynym stosowanym rozwiązaniem do podgrzewania przestrzeni międzypłaszczowej są nagrzewnice elektryczne. Nie są to najtańsze rozwiązania w kwestii kosztów eksploatacji. Dlatego kontener wykonany z płyt warstwowych z pianką poliuretanową, stanowiącą izolację, jest rozwiązaniem ekonomicznym, zmniejszającym koszty eksploatacji.

Przyjmując założenie, że nagrzewnica o mocy  1kW będzie pracować 8 godzin dziennie zużyje w trakcie 3 miesięcy zimowych około 468 zł. Natomiast przy pracy 20 godzin dziennie już około 1 170 zł.

Praca kontenera AdBlue w okresie zimowym  zbudowanego z płyt z pianki poliuretanowej  oraz zmniejszone zużycie energii z uwagi na izolację ścian przez okres 6 lat może przyniesie korzyść wymierną w kwocie około 4000 zł bazując na powyższych założeniach i poniższej tabeli.

Kolejnym argumentem zastosowania płyt z podwyższoną izolacją jest bezpieczne magazynowanie AdBlue oraz ochrona przed roszczeniami użytkowników stacji paliw. Należy zauważyć, że każde urządzanie może ulec awarii. Tak więc należy zadbać aby Kontener AdBlue był wyposażony w urządzenia monitorujące temperaturę oraz posiadały system monitorowania nieprawidłowości. Należy zwrócić uwagę aby urządzenie monitorujące podawało temperaturę medium. Takim urządzeniem może być SmartOne, który służy do monitorowania, ewidencji pomiarów oraz zarządzania zasobami adblue z użyciem precyzyjnej sondy. Jeśli temperatura AdBlue spadnie poniżej zdefiniowanego progu otrzymamy powiadomienie. Spadek temperatury magazynowanego AdBlue może być skutkiem awarii nagrzewnicy, otwartych drzwi dystrybutora, lub wręcz otwartymi drzwiami do przestrzeni technicznej. Powiadomienie może nas również uchronić przed zamarznięciem AdBlue w przepływomierzu, którego koszt wymiany z powodu pęknięcia (rozsadzenie z powodu zamarzniętego AdBlue) jest kosztem rzędu kilku tysięcy złotych.

Izotermiczny kontener to również ochrona układu dystrybucyjnego (przepływomierza i innych) przed uszkodzeniami spowodowanymi zamarznięciem AdBlue

AdBlue – to wodny roztwór mocznika, który zamarzając zwiększa swoją objętość powodując np. pęknięcie przepływomierza

Dlaczego izotermiczny kontener wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji?

Porównanie kosztów zużycia energii elektrycznej ogrzewania kontenera izolowanego (6 godz.) i innych rozwiązań (20 godz.)

*Różnica kosztów eksploatacji w okresie 10 lat (zużycie energii elektrycznej) może osiągnąć blisko 11 000 zł

Cena prądu
Cena 1 kWh 0,65 zł
6 godzin dziennie
IZOLACJA zmniejszone koszty eksploatacji 
Nazwa Moc
[W]
średni czas
użycia/dzień
[godz.]
Wyniki Zużyta energia
[kW]
Koszt
[zł]
Nagrzewnica 1 6 dziennie 6 3,90 zł 
miesięcznie 180 117,00 zł 
4 miesiące 720 468,00 zł 
5 lat (praca przez 4 miesiące) 3600 2340,00 zł
10 lat (praca przez 4 miesiące) 7200 4680,00 zł
20 godzin dziennie
Nazwa Moc (W)  średni czas
użycia/dzień
[godz.]
Wyniki Zużyta energia
[kW]
Koszt
[zł]
Nagrzewnica 1 20 dziennie 20 13,00 zł 
miesięcznie 600 390,00 zł 
4 miesiące 2400 1560,00 zł
5 lat (praca przez 4 miesiące) 12000 7800,00 zł
10 lat (praca przez 4 miesiące) 24000 15600,00 zł
RÓŻNICA 5 lat -5 460,00 zł
RÓŻNICA 10 lat -10 920,00 zł

Szacowane koszty i dane są danymi poglądowymi mające na celu wykazanie różnic kosztów zużycia energii elektrycznej pracującej nagrzewnicy.