Rejestracja w CRPA do końca miesiąca

Rejestracja w CRPA do końca miesiąca

2021-06-17 10:48:30 |
Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych z początkiem lutego 2021 r. zastępuje dotychczasowe rejestry podmiotów akcyzowych prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych. Jak przypomina kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe, do 30 czerwca 2021 r. trzeba w rejestrze dokonać aktualizacji rejestracji akcyzowej podmiotów dotychczas zarejestrowanych jako podatnicy akcyzy.
Zmiany mają wpłynąć na zminimalizowanie ewentualności współpracy z nieuczciwym partnerem biznesowym. Kancelaria przypomina, że brak aktualizacji będzie oznaczał utratę statusu podatnika akcyzy. Dotyczy to nie tylko podatników akcyzy, ale także podmiotów, które nabywają wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie lub objęte stawką zero. 

W swym alercie Kancelaria sugeruje: w tym samym terminie obowiązku rejestracji akcyzowej za pośrednictwem „nowego PUESC” muszą dokonać także podmioty, które dotychczas nie musiały się rejestrować dla potrzeb akcyzy. Dotyczy to jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (innych niż osoby fizyczne), które zużywają wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie (w tym zwłaszcza gaz płynny LPG).

Zrobić to można za pośrednictwem https://www-2.puesc.gov.pl.

Według dotychczasowej regulacji ustawowej zgłoszenie rejestracyjne składają:

1. podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obszarze podatku akcyzowego czyli:
  • podmioty dokonujące czynności opodatkowanych akcyzą jak i zwolnionych od akcyzy,
  • podmioty nabywające alkohol etylowy całkowicie skażony,
  • podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego, który nabywa energię elektryczną,  gaz i susz tytoniowy,
  • podmioty, u których są niszczone wyroby akcyzowe nieprzydatne do spożycia, zużycia czy przerobu (nowa kategoria podmiotów podlegających rejestracji),
  • pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe (dotychczas składające powiadomienie o tej działalności naczelnikowi urzędu skarbowego);
2. podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej niebędące osobami fizycznymi (np. wojsko, policja, szkoły, przedszkola, Straż Graniczna, GOPR) zużywające zwolnione od akcyzy: paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG.
Jak informuje nas mec. Wojciech Kotala, dla rolników zmiana ta jest istotna, o ile prowadzą oni działalność gospodarczą - wtedy muszą zarejestrować się w CRPA. To samo dotyczy sytuacji, gdy działają w formie osoby prawnej. Natomiast jeśli są osobami fizycznymi i nie prowadzą działalności gospodarczej – to mogą, ale nie muszę się rejestrować w CRPA.

Propan będzie droższy i trudniej dostępny

Propan będzie droższy i trudniej dostępny
2021-07-14 09:45:16 | PaliwaRolnicze.pl

Ostatnie dni przynoszą bardzo drastyczne zmiany zwyżkową w cenach gazu płynnego. Sankcje na import z Białorusi rykoszetem uderzają w przywóz LPG do Polski, co odbija się zarówno w cenach, jak i w dostępności produktu.

Limit zużycia diesla do prac w rolnictwie wzrośnie

Limit zużycia diesla do prac w rolnictwie wzrośnie
2021-07-12 09:53:33 | PaliwaRolnicze.pl

W projekcie nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie.

Startuje program ''Mój elektryk''

Startuje program ''Mój elektryk''
2021-07-02 13:54:10 | PaliwaRolnicze.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dopłaty do aut elektrycznych przeznaczy 500 mln zł.

Nadchodzą długo wyczekiwane dotacje dla rolników na fotowoltaikę – nawet do 90 proc. kosztów

Nadchodzą długo wyczekiwane dotacje dla rolników na fotowoltaikę – nawet do 90 proc. kosztów
2021-06-23 13:27:43 | PaliwaRolnicze.pl

Już niedługo mogą ruszyć odkładane w czasie programy dofinansowań umożliwiające rolnikom zwrot kosztów kwalifikowanych, między innymi za wdrożenie fotowoltaiki w swoim gospodarstwie.

Alert prawny COVID-19: Projekt ustawy dot. pracy zdalnej w pytaniach i odpowiedziach

Alert prawny COVID-19: Projekt ustawy dot. pracy zdalnej w pytaniach i odpowiedziach
2021-06-17 12:13:00 | Tarcza antykryzysowa

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany długo wyczekiwany projekt ustawy dotyczący pracy zdalnej regulujący tę kwestię w polskim systemie prawa pracy. Mec. Marta Trzeciak z Działu prawa pracy Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy przygotowała dla Państwa alert prawny – 17 najważniejszych pytań i odpowiedzi o najnowszym projekcie zmian.

Dopłaty do paliwa w ciągu stu dni

Dopłaty do paliwa w ciągu stu dni
2021-06-05 14:35:00 | PaliwaRolnicze.pl

Premier zapowiedział, że od IV kwartału 2021 r. wejdzie w życie wyższa stawka dopłat za paliwo rolnicze.