Poradnik przedsiębiorcy - zmiany i odstępstwa jakie wprowadza ustawa o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w stosunku do regulacji przepisów prawa pracy

Poradnik przedsiębiorcy - zmiany i odstępstwa jakie wprowadza ustawa o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w stosunku do regulacji przepisów prawa pracy

2020-12-08 10:10 | e-petrol.pl
Kancelaria CWW prezentuje opisowe zestawienie najważniejszych kwestii uregulowanych w ustawie o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 dotyczących przedsiębiorców będących pracodawcami.
W  ocenie  autorów  projektu,  nowe  mechanizmy  prawne  mają  przyczynić  się  do  minimalizacji potencjalnego  kryzysu  i  zastoju  gospodarczego  spowodowanego  globalną  pandemią koronawirusa.  Wprowadzone zmiany będą wywierały istotny wpływ na prowadzenie Państwa firm przez najbliższe miesiące.

Poradnik został podzielonyna części tematyczne odpowiadające głównym obszarom zmian: sytuacji  pracodawcy,  nowych  zasad  funkcjonowania  organów  spółek  handlowych,  zmian w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa  podatkowego  oraz  innych  istotnych  z  punktu  widzenia przedsiębiorcy regulacji.

Do pobrania PORADNIK - omówienie ustawy  o  zmianie ustawy  o szczególnych  rozwiązaniach związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19, innych  chorób  zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020  r.,  poz.  568),  tzw.  „tarcza  antykryzysowa”.

Alert prawny COVID-19: Tarcza finansowa 2.0 – kolejny zastrzyk wsparcia coraz bliżej

Alert prawny COVID-19: Tarcza finansowa 2.0 – kolejny zastrzyk wsparcia coraz bliżej
2021-01-11 11:48 | Tarcza antykryzysowa

W dniu 23 grudnia 2020 r. Komisja Europejska wydała decyzję, w której zatwierdziła kolejny program wsparcia dla polskich przedsiębiorców – Tarczę finansową dla MŚP 2.0.

Biokomponenty od Lotosu

Biokomponenty od Lotosu
2021-01-08 12:54 | Z Kraju

Gdańska rafineria wyprodukowała po raz pierwszy w swojej historii biokomponenty do LPG i oleju napędowego.

Maleje sprzedaż paliw na stacjach Orlenu

Maleje sprzedaż paliw na stacjach Orlenu
2020-10-30 09:42 | Z Kraju

W ostatnich dniach PKN Orlen zanotował kilkuprocentowe spadki sprzedaży paliw w hurcie i detalu, poinformował członek zarządu spółki ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

PGNiG zainteresowane biogazem

PGNiG zainteresowane biogazem
2020-10-08 10:03 | PaliwaRolnicze.pl

Spółka chce wykorzystywać 7-8 mld m3 biometanu, pozyskiwanego z produkcji nawet 13-15 mld m sześc. biogazu.

Uwaga na nowe przepisy dotyczące zakupów olejów opałowych

Uwaga na nowe przepisy dotyczące zakupów olejów opałowych
2020-08-17 11:01 | PaliwaRolnicze.pl

Z początkiem września 2020 r. wejdzie w życie tzw. pakiet opałowy, czyli przepisy o obowiązkowej elektronizacji oświadczeń o grzewczym przeznaczeniu wyrobu, niezbędnych do stosowania obniżonej stawki akcyzy dla olejów opałowych – przypomina zespół doradców podatkowych kancelarii Cabaj Kotala.

System dopłat do paliwa rolniczego w Polsce

System dopłat do paliwa rolniczego w Polsce
2020-06-04 15:21 | Baza wiedzy

Każdy prowadzący gospodarstwo rolne może uzyskać zwrot części akcyzy, zapłaconej w cenie zakupionego przez siebie oleju napędowego.