System dopłat do paliwa rolniczego w Polsce

System dopłat do paliwa rolniczego w Polsce

2020-06-04 15:21 | sar
Każdy prowadzący gospodarstwo rolne może uzyskać zwrot części akcyzy, zapłaconej w cenie zakupionego przez siebie oleju napędowego.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące systemu zwanego popularnie „dopłatami do paliwa rolniczego”.
 • dopłata przysługuje zarówno rolnikom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i nieprowadzącym jej (czyli osobom fizycznym, posiadającym gospodarstwo);
 • co roku Rząd ustala stawkę zwrotu części akcyzy. W 2020 r. jest to 1 zł za każdy kupiony litr oleju;
 • wniosek o dopłatę składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu wnioskującego rolnika – czyli w praktyce do urzędu gminy lub urzędu miasta;
 • kupując paliwo rolnik musi brać na nie faktury – trzeba dołączyć je potem do składanego wniosku o dopłatę;
 • dopłata przysługuje do posiadanych hektarów użytków rolnych oraz do ilości posiadanych tzw. dużych jednostek przeliczeniowych bydła;
 • dopłata jest limitowana, więc niezależnie od tego ile paliwa kupił faktycznie rolnik, dostanie zwrot tylko części zapłaconej w nim akcyzy. Dopłata wynosi: a. wysokość stawki zwrotu x limit 100 x ilość posiadanych hektarów użytków rolnych, wg stanu na 1 lutego danego roku (czyli roku, w którym ubiegamy się o dopłatę); w 2020 r. w praktyce dopłata wynosi więc 100 zł x ilość hektarów; b. wysokość stawki zwrotu x limit 30 x posiadana „średnia roczna ilość dużych jednostek przeliczeniowych bydła”; w 2020 r. w praktyce dopłata wynosi więc 30 zł x ilość posiadanych średnich dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
 • średnią ilość dużych jednostek przeliczeniowych bydła wylicza się, dzieląc sumę ilości posiadanych dużych jednostek przeliczeniowych bydła na koniec każdego miesiąca poprzedniego roku przez 12 (czyli np. jeśli występujemy o dopłatę w 2020, to sumujemy ilości z każdego miesiąca roku 2019 i dzielimy przez 12);
 • jak konkretnie ma się np. cielak do „dużych jednostek przeliczeniowych”? Określa to ustawa, z której pochodzi poniższa tabelka:
  Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich Współczynnik przeliczenia sztuk
  bydła na duże jednostki przeliczeniowe
  Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku 0,36
  Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca 0,90
  Buhaje powyżej 18 miesiąca 1,40
  Cielęta do 6 miesiąca 0,15
  Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku 0,30
  Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca 0,80
  Krowy 1
 • zaświadczenie o ilości posiadanych „dużych jednostek przeliczeniowych bydła” na koniec miesiąca za poprzedni rok wydaje właściwy terenowo oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • wnioski składa się dwa razy do roku: przez cały luty każdego roku można składać wnioski o zwrot za paliwo kupowane w okresie „sierpień roku poprzedniego – styczeń danego roku”, oraz przez cały sierpień za okres od lutego do lipca danego roku;
 • dopłatę można pobrać gotówką, lub przelewem na konto.
Przydatne informacje znaleźć można też klikając w poniższe linki:

Alert prawny COVID-19: Tarcza finansowa 2.0 – kolejny zastrzyk wsparcia coraz bliżej

Alert prawny COVID-19: Tarcza finansowa 2.0 – kolejny zastrzyk wsparcia coraz bliżej
2021-01-11 11:48 | Tarcza antykryzysowa

W dniu 23 grudnia 2020 r. Komisja Europejska wydała decyzję, w której zatwierdziła kolejny program wsparcia dla polskich przedsiębiorców – Tarczę finansową dla MŚP 2.0.

Biokomponenty od Lotosu

Biokomponenty od Lotosu
2021-01-08 12:54 | Z Kraju

Gdańska rafineria wyprodukowała po raz pierwszy w swojej historii biokomponenty do LPG i oleju napędowego.

Poradnik przedsiębiorcy - zmiany i odstępstwa jakie wprowadza ustawa o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w stosunku do regulacji przepisów prawa pracy

Poradnik przedsiębiorcy - zmiany i odstępstwa jakie wprowadza ustawa o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w stosunku do regulacji przepisów prawa pracy
2020-12-08 10:10 | Tarcza antykryzysowa

Kancelaria CWW prezentuje opisowe zestawienie najważniejszych kwestii uregulowanych w ustawie o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 dotyczących przedsiębiorców będących pracodawcami.

Maleje sprzedaż paliw na stacjach Orlenu

Maleje sprzedaż paliw na stacjach Orlenu
2020-10-30 09:42 | Z Kraju

W ostatnich dniach PKN Orlen zanotował kilkuprocentowe spadki sprzedaży paliw w hurcie i detalu, poinformował członek zarządu spółki ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

PGNiG zainteresowane biogazem

PGNiG zainteresowane biogazem
2020-10-08 10:03 | PaliwaRolnicze.pl

Spółka chce wykorzystywać 7-8 mld m3 biometanu, pozyskiwanego z produkcji nawet 13-15 mld m sześc. biogazu.

Uwaga na nowe przepisy dotyczące zakupów olejów opałowych

Uwaga na nowe przepisy dotyczące zakupów olejów opałowych
2020-08-17 11:01 | PaliwaRolnicze.pl

Z początkiem września 2020 r. wejdzie w życie tzw. pakiet opałowy, czyli przepisy o obowiązkowej elektronizacji oświadczeń o grzewczym przeznaczeniu wyrobu, niezbędnych do stosowania obniżonej stawki akcyzy dla olejów opałowych – przypomina zespół doradców podatkowych kancelarii Cabaj Kotala.