System dopłat do paliwa rolniczego w Polsce

System dopłat do paliwa rolniczego w Polsce

2020-06-04 15:21 | sar
Każdy prowadzący gospodarstwo rolne może uzyskać zwrot części akcyzy, zapłaconej w cenie zakupionego przez siebie oleju napędowego.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące systemu zwanego popularnie „dopłatami do paliwa rolniczego”.
 • dopłata przysługuje zarówno rolnikom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i nieprowadzącym jej (czyli osobom fizycznym, posiadającym gospodarstwo);
 • co roku Rząd ustala stawkę zwrotu części akcyzy. W 2020 r. jest to 1 zł za każdy kupiony litr oleju;
 • wniosek o dopłatę składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu wnioskującego rolnika – czyli w praktyce do urzędu gminy lub urzędu miasta;
 • kupując paliwo rolnik musi brać na nie faktury – trzeba dołączyć je potem do składanego wniosku o dopłatę;
 • dopłata przysługuje do posiadanych hektarów użytków rolnych oraz do ilości posiadanych tzw. dużych jednostek przeliczeniowych bydła;
 • dopłata jest limitowana, więc niezależnie od tego ile paliwa kupił faktycznie rolnik, dostanie zwrot tylko części zapłaconej w nim akcyzy. Dopłata wynosi: a. wysokość stawki zwrotu x limit 100 x ilość posiadanych hektarów użytków rolnych, wg stanu na 1 lutego danego roku (czyli roku, w którym ubiegamy się o dopłatę); w 2020 r. w praktyce dopłata wynosi więc 100 zł x ilość hektarów; b. wysokość stawki zwrotu x limit 30 x posiadana „średnia roczna ilość dużych jednostek przeliczeniowych bydła”; w 2020 r. w praktyce dopłata wynosi więc 30 zł x ilość posiadanych średnich dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
 • średnią ilość dużych jednostek przeliczeniowych bydła wylicza się, dzieląc sumę ilości posiadanych dużych jednostek przeliczeniowych bydła na koniec każdego miesiąca poprzedniego roku przez 12 (czyli np. jeśli występujemy o dopłatę w 2020, to sumujemy ilości z każdego miesiąca roku 2019 i dzielimy przez 12);
 • jak konkretnie ma się np. cielak do „dużych jednostek przeliczeniowych”? Określa to ustawa, z której pochodzi poniższa tabelka:
  Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich Współczynnik przeliczenia sztuk
  bydła na duże jednostki przeliczeniowe
  Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku 0,36
  Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca 0,90
  Buhaje powyżej 18 miesiąca 1,40
  Cielęta do 6 miesiąca 0,15
  Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku 0,30
  Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca 0,80
  Krowy 1
 • zaświadczenie o ilości posiadanych „dużych jednostek przeliczeniowych bydła” na koniec miesiąca za poprzedni rok wydaje właściwy terenowo oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • wnioski składa się dwa razy do roku: przez cały luty każdego roku można składać wnioski o zwrot za paliwo kupowane w okresie „sierpień roku poprzedniego – styczeń danego roku”, oraz przez cały sierpień za okres od lutego do lipca danego roku;
 • dopłatę można pobrać gotówką, lub przelewem na konto.
Przydatne informacje znaleźć można też klikając w poniższe linki:

Szykują się duże zmiany w branży olejów i preparatów smarnych

Szykują się duże zmiany w branży olejów i preparatów smarnych
2020-08-04 09:55 | Z Kraju

Opłata depozytowa i ogólnokrajowy system zbiórki zużytych olejów i preparatów smarowych mają być sposobem na walkę ze spalaniem zużytych olejów silnikowych. Takie wnioski wpłyną z raportu „Gospodarka olejami zużytymi – założenia reformy i propozycja ustawy” opracowanego przy współpracy UN Global Compact Network Poland, administracji rządowej i organizacji pozarządowych.

Można już składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Można już składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze
2020-08-03 09:43 | Z Kraju

Jak informuje PAP od dzisiaj producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

Paliwa potaniały, ale dla Polaków to wciąż drogo

Paliwa potaniały, ale dla Polaków to wciąż drogo
2020-07-29 09:42 | Z Kraju

W połowie tego roku ceny ropy, a w ślad za nimi benzyn i oleju napędowego, były niskie. Ranking agencji RIA Rating pokazuje, obywatele których z 32 państw Europy skorzystali na tym najbardziej.

Szybsza obsługa klientów na stacjach PKN Orlen

Szybsza obsługa klientów na stacjach PKN Orlen
2020-07-27 09:40 | Z Kraju

PKN Orlen podał w komunikacie, że wdraża nowoczesne rozwiązania i podwyższa standardy obsługi na stacjach paliw. To odpowiedź na potrzeby klientów korzystających z sieci Orlen.

Alert prawny COVID-19: Objaśnienia ws. podatkowych rozwiązań covidowych

Alert prawny COVID-19: Objaśnienia ws. podatkowych rozwiązań covidowych
2020-07-27 07:39 | Tarcza antykryzysowa

22 lipca Minister Finansów wydał obszerne objaśnienia podatkowe dotyczące nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Udział energii odnawialnej w Polsce jest zbyt mały

Udział energii odnawialnej w Polsce jest zbyt mały
2020-07-24 09:35 | Z Kraju

Forum Energii szacuje, że udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w 2019 r. w Polsce wyniósł 11,5 proc. a w 2020 r. może wzrosnąć o 0,7 pkt. proc. do 12,2 proc., podczas gdy cel wynosi 15 proc.