System dopłat do paliwa rolniczego w Polsce

System dopłat do paliwa rolniczego w Polsce

2020-06-04 15:21:00 |
Każdy prowadzący gospodarstwo rolne może uzyskać zwrot części akcyzy, zapłaconej w cenie zakupionego przez siebie oleju napędowego.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące systemu zwanego popularnie „dopłatami do paliwa rolniczego”.
 • dopłata przysługuje zarówno rolnikom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i nieprowadzącym jej (czyli osobom fizycznym, posiadającym gospodarstwo);
 • co roku Rząd ustala stawkę zwrotu części akcyzy. W 2020 r. jest to 1 zł za każdy kupiony litr oleju;
 • wniosek o dopłatę składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu wnioskującego rolnika – czyli w praktyce do urzędu gminy lub urzędu miasta;
 • kupując paliwo rolnik musi brać na nie faktury – trzeba dołączyć je potem do składanego wniosku o dopłatę;
 • dopłata przysługuje do posiadanych hektarów użytków rolnych oraz do ilości posiadanych tzw. dużych jednostek przeliczeniowych bydła;
 • dopłata jest limitowana, więc niezależnie od tego ile paliwa kupił faktycznie rolnik, dostanie zwrot tylko części zapłaconej w nim akcyzy. Dopłata wynosi: a. wysokość stawki zwrotu x limit 100 x ilość posiadanych hektarów użytków rolnych, wg stanu na 1 lutego danego roku (czyli roku, w którym ubiegamy się o dopłatę); w 2020 r. w praktyce dopłata wynosi więc 100 zł x ilość hektarów; b. wysokość stawki zwrotu x limit 30 x posiadana „średnia roczna ilość dużych jednostek przeliczeniowych bydła”; w 2020 r. w praktyce dopłata wynosi więc 30 zł x ilość posiadanych średnich dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
 • średnią ilość dużych jednostek przeliczeniowych bydła wylicza się, dzieląc sumę ilości posiadanych dużych jednostek przeliczeniowych bydła na koniec każdego miesiąca poprzedniego roku przez 12 (czyli np. jeśli występujemy o dopłatę w 2020, to sumujemy ilości z każdego miesiąca roku 2019 i dzielimy przez 12);
 • jak konkretnie ma się np. cielak do „dużych jednostek przeliczeniowych”? Określa to ustawa, z której pochodzi poniższa tabelka:
  Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich Współczynnik przeliczenia sztuk
  bydła na duże jednostki przeliczeniowe
  Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku 0,36
  Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca 0,90
  Buhaje powyżej 18 miesiąca 1,40
  Cielęta do 6 miesiąca 0,15
  Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku 0,30
  Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca 0,80
  Krowy 1
 • zaświadczenie o ilości posiadanych „dużych jednostek przeliczeniowych bydła” na koniec miesiąca za poprzedni rok wydaje właściwy terenowo oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • wnioski składa się dwa razy do roku: przez cały luty każdego roku można składać wnioski o zwrot za paliwo kupowane w okresie „sierpień roku poprzedniego – styczeń danego roku”, oraz przez cały sierpień za okres od lutego do lipca danego roku;
 • dopłatę można pobrać gotówką, lub przelewem na konto.
Przydatne informacje znaleźć można też klikając w poniższe linki:

Rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo

Rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo
2024-02-01 09:51:54 | PaliwaRolnicze.pl

W tym roku zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1,46 zł do litra zakupionego oleju napędowego – przypomina resort rolnictwa.

Drogi olej napędowy wywołuje protesty rolników we Francji i Belgii

Drogi olej napędowy wywołuje protesty rolników we Francji i Belgii
2024-01-31 09:47:39 | PaliwaRolnicze.pl

Francuscy rolnicy zablokowali wjazd do Paryża i odcięli już prawie wszystkie główne autostrady wokół stolicy. Powodem protestu jest podwyżka cen oleju napędowego do produkcji rolnej.

Rolnicy w Niemczech obawiają się wyższych cen paliw

Rolnicy w Niemczech obawiają się wyższych cen paliw
2023-12-19 09:36:38 | PaliwaRolnicze.pl

Od poniedziałkowego poranka w zachodnich Niemczech na autostradzie A4 protestowali rolnicy. Przejeżdżając kolumną ciągników między Dortmundem a Hanowerem powodowali ogromny korek.

Wyższy zwrot akcyzy dla rolników - projekt rozporządzenia

Wyższy zwrot akcyzy dla rolników - projekt rozporządzenia
2023-11-09 09:55:20 | PaliwaRolnicze.pl

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów przewiduje, że rolnicy w 2024 r. dostaną 1,46 zł zwrotu akcyzy od każdego litra oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Nie panika, ale chaos na rynku paliw

Nie panika, ale chaos na rynku paliw
2023-10-16 09:55:28 | PaliwaRolnicze.pl

W ocenie Sławomira Izdebskiego z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych (OPZZRiOR) na rynku wywołano panikę, która nie sprzyja rolnikom, ale też nie ma wpływu na prace polowe w rolnictwie.

Brak dostępu do paliw budzi niezadowolenie wśród rolników

Brak dostępu do paliw budzi niezadowolenie wśród rolników
2023-10-11 09:47:38 | PaliwaRolnicze.pl

Polityka cenowa Orlenu w ostatnich tygodniach jest tematem, który jest obecny w mediach i rozgrzewa emocje Polaków, bo choć ceny na stacjach płockiego koncernu są niskie, to na takim poziomie są trudności z jego zakupem w sprzedaży hurtowej.